TRADITION, INNOVATION, RESEARCH & DEVELOPMENT

Polityka PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przedstawiciel prawny F.lli Mariani SpA, biorąc pod uwagę rozporządzenie UE 679: 2016 w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę, że F.lli Mariani SpA, jako mający niezależne uprawnienia decyzyjne, należy uznać za administratora danych osobowych, ponieważ F.lli Mariani SpA jest zobowiązana do zapewnienia i zastosowania minimalnych środków bezpieczeństwa przewidzianych w wyżej wspomnianym rozporządzeniu, wydaje i przyjmuje niniejszą Politykę prywatności. F.lli Mariani S.p.A profesjonalnie traktuje dane osobowe lub identyfikatory stron trzecich w następujących sektorach:
– utrzymanie systemu przetwarzania i ochrony danych
– ciągła aktualizacja narzędzi technicznych i informatycznych
– synergia z innymi obecnymi systemami organizacyjnymi, np. Systemem Zarządzania Jakością
– szkolenie programy
Podręcznik przetwarzania i ochrony danych osobowych wydany przez Spółkę ma na celu wskazanie zakresu przetwarzania danych, identyfikację i opis niezbędnych procesów i ich interakcji, a także minimalne środki przyjęte w celu zapobiegania i zmniejszania zidentyfikowanego ryzyka.
Procesor danych ma obowiązek i uprawnienia do zapewnienia zgodności z przepisami. Osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności związane z przetwarzaniem danych określone w tym dokumencie są bezpośrednio odpowiedzialne za wdrożenie zaleceń przewidzianych w obszarach, w których są odpowiedzialne. Zarząd zobowiązuje się:
– w określaniu zasad i celów przetwarzania danych
– w tworzeniu działań i udostępnianiu zasobów
– w utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu wyników
Struktura zarządzania, w podejściu do poprawy wydajności, sprzyja dzieleniu się celami przez wszystkich pracowników i wszystkich pracowników poprzez stopniowy, ale stały postęp.
Okresowy przegląd weryfikuje zgodność z potrzebami zasobów i wewnętrznej komunikacji niezbędnej do zapewnienia, że system stworzony do przetwarzania danych jest utrzymany i dostosowany do ewolucji działań.

Polityka przetwarzania danych
F.lli Mariani SpA określiła w przetwarzaniu danych osobowych jeden z decydujących czynników sukcesu, a jej celem jest utrzymanie wysokiej reputacji w zakresie bezpieczeństwa i jakości leczenia, działając zgodnie z następującymi zasadami:
– dynamiczna coroczna definicja celów ciągłego doskonalenia
– precyzyjne stosowanie Podręcznika i określonych środków
– zgodność z obowiązującymi przepisami i klauzulami umownymi
– szkolenie i ciągła aktualizacja personelu i współpracownicy zewnętrzni
– odpowiedzialność każdej odpowiedzialnej osoby
– pełne zadowolenie klientów, dostawców i zainteresowanych stron
– bezpośrednie zaangażowanie dostawców
– udostępnianie, utrzymywanie i doskonalenie niezbędnych zasobów

Polityka przetwarzania danych na stronie internetowej
Zabiegi związane z usługami internetowymi www.fratellimariani.it strony internetowe są obsługiwane wyłącznie przez personel odpowiedzialny za przetwarzanie lub osoby odpowiedzialne za zwykłą i nadzwyczajną konserwację.
Dane osobowe przekazywane przez użytkowników, którzy przekazują zapytania, są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usługi i są ujawniane podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów usługi.
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania stosowane do obsługi strony pozyskują podczas normalnego działania niektóre dane osobowe, których transmisja jest dorozumiana przy użyciu internetowych protokołów komunikacyjnych.
Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania z określonymi osobami, których dane dotyczą, ale które ze swej natury mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.
Ta kategoria obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w notacji żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar plik uzyskany w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu.
Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie.
Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na stronie, a także na inne adresy będące własnością F.lli Mariani SpA, pociąga za sobą późniejsze pozyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na prośby, ponieważ a także wszelkie inne dane osobowe zawarte w wiadomości.
Konkretne informacje podsumowujące będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny przygotowywanych dla poszczególnych usług na żądanie.

Opcjonalne podanie danych
Oprócz danych określonych dla danych nawigacyjnych, użytkownik może przekazać dane osobowe zawarte w formularzach zapytania F.lli Mariani SpA lub, w każdym przypadku, wskazane w kontaktach z różnymi biurami, aby poprosić o przesłanie informacji materiał lub inna komunikacja.
Niedostarczenie ich może zagrozić realizacji żądania.

Metoda przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane za pomocą papieru i narzędzi informatycznych przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone, i są porównywane z tymi, które już są w posiadaniu w celu wykonywania innych czynności i usług.
W przypadku rozbieżności podmiot przetwarzający dane lub dystrybutor może skontaktować się z klientem w celu zweryfikowania integralności danych lub dokonania korekty.
Dane papierowe pozyskane ręcznie, na przykład pocztą lub faksem, są przechowywane w dedykowanych folderach, w monitorowanych i chronionych środowiskach, z dostępem tylko dla upoważnionych podmiotów.
Dane komputerowe są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej, systemów zarządzania i systemów informatycznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zapewniono metody operacyjne dla:
– przetwarzania danych do celów ochrony prywatności
– kryteriów identyfikacji dokumentów
– kontroli i zarządzania dokumentacją
– tworzenia kopii zapasowych danych
– przywracania danych
Przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu i nieautoryzowanemu dostępowi.

Prawa zainteresowanych stron
Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie istnienia tych samych danych oraz poznać ich treść i pochodzenie, zweryfikować ich poprawność oraz skorzystać z prawa do sprostowania, zapomnienia , ograniczenie, przenośność, sprzeciw. Żądania należy kierować do administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane.

Informacje o plikach cookie

Pliki cookie to pakiety informacyjne wysyłane przez serwery sieciowe do przeglądarek internetowych i przechowywane przez przeglądarki internetowe. Informacje są następnie przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Umożliwia to serwerowi internetowemu identyfikację i śledzenie przeglądarek internetowych. Istnieją dwa główne rodzaje plików cookie: pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze do czasu ich usunięcia lub do momentu wygaśnięcia.

Pliki cookie na naszej stronie

Pliki cookie związane z sesją
Trwają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Nie są przechowywane na dysku twardym. Są one zwykle używane do śledzenia odwiedzanych stron, aby można było dostosować informacje dotyczące tej wizyty.

Pliki cookie dla ustawień
Te pliki cookie służą do przechowywania twoich preferencji i ustawień, np. plik cookie, który przechowuje informacje o tym, że akceptujesz lub odrzucasz użycie plików cookie.

Pliki cookie Google Analytics
__utma __utmb __utmc __utmv __utmz
Używamy plików cookie Google Analytics do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z tej witryny i kiedy występują problemy (niedziałające linki). Google Analytics przechowuje informacje o tym, które strony odwiedzasz, jak długo byłeś w witrynie, jak się tu dostałeś i co klikasz. Nie przechowujemy twoich danych osobowych, więc nie można ich użyć do zidentyfikowania ciebie. Nie zezwalamy Google na wykorzystywanie ani udostępnianie naszych danych.