Fratelli Mariani SpA kupuje dział produkcji siatki cięto-ciągnionej firmy Schaefer Werke GmbH

Fratelli Mariani SpA , spółka referencyjna w Niemczech: dodatkowe umiejętności, które poszerzają się gama produktów i oferuje innowacyjne procesy, wzmacniając międzynarodową pozycję Grupy.