Nowy obszar produkcyjny

Nowy obszar produkcyjny Firma odczuł potrzebę dalszego rozwoju w celu spełnienia międzynarodowych standardów i wymagań nowego rynku wschodzącego. W rezultacie w Bresso zbudowano nowy obszar produkcyjny do produkcji siatki cięto-ciągnionej.